Bejelentkezés

Assisto.hu Hirdetési feltételek

Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a Service Master Hungary Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth Lajos u. 5., Adószám: 13124133-2-11, Cg.11-09-024962, a továbbiakban: „Szolgáltató”) és az Assisto.hu internetes befektető-kereső és cégértékesítő portál (a továbbiakban: „Webportál”) szolgáltatásait Hirdetőként (a továbbiakban: „Hirdető”), vagy Befektetőként (a továbbiakban: „Befektető”) igénybe vevő felhasználók közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket. ( „Hirdető” és „Befektető” a továbbiakban: együttesen „Felhasználó” ill. „Felhasználók”.)  
Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.  A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó esetleges általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt. Jelen ÁSZF elérhető a Webportálon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.

 

1.) Bevezető rendelkezések

 1. A Szolgáltató technikai hátteret biztosít az Hirdetők és a Befektetők egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ehhez kapcsolódóan a Felhasználók részére kiegészítő szolgáltatásokat nyújt.
 2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások az Hirdetők vonatkozásában a Hirdető által megjelentetni kívánt hirdetések online publikálására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik. A Szolgáltató üzleti modellje szerint az által nyújtott alapszolgáltatások az Hirdetők részére ingyenesek. A Szolgáltató később kialakíthat extra (díjfizetéshez kötött) szolgáltatásokat, de ezek automatikusan fizetési kötelezettséget nem keletkeztetnek. Lásd: 2.) és 3.) pont.
 3. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások keretében a Befektetők részére lehetővé teszi, hogy a Webportálon elérhető ajánlatok között különböző szempontok szerint böngésszenek és a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Hirdetőkkel kapcsolatba lépjenek, továbbá egyéb szolgáltatásokról kapjanak tájékoztatást, ill. értesítést hírlevelek és direkt marketing (a továbbiakban: "DM”) célú megkeresések formájában. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat Hirdetők és Befektetők alapszolgáltatásokat térítésmentesen, míg az extra szolgáltatások díjazás ellenében vehetők igénybe.
 4. Alapszolgáltatások:
  1. Hirdetők számára: A szerződésben meghatározott Webportálon, a vállalkozás tevékenységi köréhez tartozó releváns kategóriában megállapodás szerinti ideig hirdetések megjelentetése, amely értékesítésre szánt, valós vállalkozásra (vagy annak résztulajdonára) irányul. A hirdetésnek minimálisan tartalmaznia kell a rendszer által kötelezően megkövetelt adatokat. A hirdetés szövegének meg kell felelnie a Szolgáltató által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.)
  2. Befektetők számára: Böngészés a hirdetések és cikkek között regisztráció nélkül. A Felhasználó regisztráció nélkül böngészhet a bárki számára hozzáférhető, nyilvános hirdetések között (mint bármely másik apróhirdetési oldalon).

2.) Extra szolgáltatások Hirdetők számára

 1. Főoldali kiemelés: Szerződés szerint meghatározott ideig, a Webportál ’Keresés az ajánlatok között’ oldalán a hirdetésben meghatározott vállalkozás nevének (tevékenységének) és profiljának megkülönböztető jellegű kiemelése, amely kattintás után a hirdetésre irányít át. Kiemelés módját a Szolgáltató határozza meg.
 2. Bannermegjelenítés: A Webportálon megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif, jpg vagy szöveges (html) formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.
 3. PR cikk megjelenítése: A szerződésben meghatározott Webportál cikkek számára kijelölt aloldalán a Felhasználó által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése - képpel, bevezető szöveggel valamint a Felhasználó által megadott Webportálra mutató linkkel.
 4. EDM: A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”), melynek tartalma a Szolgáltató által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett.
 5. A Szolgáltató nem hagyja jóvá azokat a hirdetéseket, amelyek az alábbi kritériumok közül egy vagy több ponttal ellentétes:
  1. Az eladó vállalkozás / üzletrész valós tevékenységgel és/vagy vagyonnal nem rendelkezik, az eladás a vállalkozástól való egyszerűbb megszabadulás. (Üres cég, 0 bevétellel.) Ez ellenkezik a Webportál eredeti céljaival és értékrendjével.
  2. Adóoptimalizálás céljára alapított üres / alvó vállalkozás. Ide értve a vagyonnal és/vagy tevékenységgel nem rendelkező külföldi cégeket.
  3. A hirdetés tárgya csupán egy ötlet, vagy egy cég megvételére irányuló társulás létrehozása, esetleg egy MLM rendszerben elfoglalt pozíció.
  4. Az értékesítés célja a köztartozástól való megszabadulás úgy, hogy a cégnek tevékenysége, ügyfélköre, bevétele már nincs.

3.) Extra szolgáltatások Befektetők számára

 1. Befektetői adatbázis-hozzáférés előfizetéssel (prémium felhasználó): A szolgáltatás kidolgozás alatt van, így jelenleg nincs fizetős szolgáltatásunk.

4.) Regisztráció

 1. A Webportálhoz kapcsolódó, jelen szerződésben részletezett szolgáltatásokat – a nyilvános hirdetések megtekintésének kivételével – a Felhasználók csak regisztrációt követően vehetik igénybe.
 2. A Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a regisztrációval elfogadja jelen ÁSZF, ill. mellékletei rendelkezéseit, különösen a Szolgáltató Adatvédelmi szabályzatát.
 3. A regisztráció minden Felhasználó számára ingyenes.
 4. Szolgáltató a Felhasználónak a regisztráció során megadott személyes/céges adatait bizalmasan kezeli a vonatkozó törvényi előírások betartásával, azonban azok valódiságát nem ellenőrzi, a megadott adatok valódiságáért, helyességéért nem felel.
 5. A Webportál szolgáltatásait – beleértve a regisztrációt is – kizárólag nagykorú, cselekvőképes természetes személyek, jogi személyek pedig regisztrált képviselőik útján vehetik igénybe.
 6. A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés megerősítését követően válik érvényessé.

5.) Egyes szolgáltatások igénybevétele, egyedi szerződések létrejötte, tartama

 1. A hirdetésfeladással történt regisztráció konkrét (fizetős) megrendelést nem keletkeztet. A térítés ellenében igénybe vehető extra szolgáltatásokat a Felhasználók a Webportálon keresztül - történő elektronikus elküldésével rendelheti meg.
 2. A Megrendelő elküldése a Felhasználó által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a Szolgáltató nem köteles elfogadni. A Szolgáltató nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását.
 3. A Szolgáltató és a Felhasználó között a fenti szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának a Szolgáltató általi elfogadásával (elektronikus visszaigazolásával) jön létre. A megrendelés elfogadásának, ill. a szerződés létrejöttének minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a Szolgáltató – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti.
 4. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően lehet határozott vagy határozatlan idejű. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Szolgáltató meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.
 5. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a Szolgáltató visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Felhasználó ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől.
 6. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a Szolgáltató részéről. A Szolgáltató a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

6.) Hirdetőkkel kapcsolatos rendelkezések

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles a feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Szolgáltatónak a megrendelt extra szolgáltatások árát megfizetni. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.
 2. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.
 3. Felhasználó kijelenti, hogy a 2. pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél értékesítési szándékának kielégítése.
 4. A Felhasználó által megjelentetett hirdetések kizárólag a Felhasználó neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges befektetési igényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve nem kizárólagosan a hirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. 
 5. A hirdetés/cikk/DM levél nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást, nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen továbbá nem tartalmazhat valótlan adatokat. Ezen túlmenően hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (különösen más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek jogellenes vagy politikai célzatúak. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a Szolgáltató jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél a fenti tilalmakba ütközik úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 6. Szolgáltató jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben felhasználói (Befektetői) panasz nyomán vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Hirdető által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy a Hirdetők személyes, illetve vállalkozás adatainak Hirdető vagy a Hirdetővel szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes vagy rendeltetésellenes. Felhasználói (Befektetői) panasz esetén a Szolgáltató nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. A Szolgáltató nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Hirdetőt ért kár megtérítésére, azonban a Szolgáltató visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét.
 7. A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 8. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Felhasználó, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett üzlettel összefüggő weboldalra navigál.
 9. A Felhasználó felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, és a hozzájárulásukat nem vonták vissza.
 10. Szolgáltató jogosult a hirdetéseket, illetve a Felhasználó által megszövegezett cikket és DM et nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. A Szolgáltató jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés valamely szempontból nem illeszkedik a Webportál arculatához, vagy a Szolgáltató megítélése szerint az, a Felhasználó általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben a Felhasználó jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően – lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében a Szolgáltató a Felhasználó által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére a Szolgáltató nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Felhasználó vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok, stb.).
 11. Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség, a Szolgáltató, vagy harmadik személyek irányába a Felhasználót terheli.
 12. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez. A Felhasználó az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a jelen ÁSZF-ben meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel. A Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani.
 13. Felhasználó vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni a befektetőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges eladási igényének kielégítése. A Felhasználó, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik az ajánlathoz.
 14. Felhasználó a Befektetők személyes adataihoz csak a Szolgáltató által biztosított, a Webportálon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.
 15. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
 16. Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Webportál szolgáltatásait Befektetőként igénybe vevő személyeket, akár a Szolgáltatót, akár más személyt ér. Felhasználó továbbá felelős azon személyek által okozott károkért is, akiknek a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat továbbította.
 17. Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Felhasználótól álláskeresők személyes adatait megszerző személy jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval vagy más személlyel szemben.
 18. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Felhasználó jogosult bizonyítani, hogy az adatok felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Szolgáltató a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.
 19. Felhasználó a Szerződés szempontjából lényeges adataiban történő változást köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szolgáltató az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.
 20. Felhasználó kijelenti, hogy nem áll végrehajtási, csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt és jelen állapot szerint ennek veszélye nem fenyeget. Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Felhasználóval szemben. Az értesítés elmulasztása esetén, ill. a végelszámolás, végrehajtási és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.
 21. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Webportálra látogató bármely személy automatikusan eléri és kereshet a hirdetések anonimizált, személyes adatokat és elérhetőségeket nem tartalmazó kivonatos változatai között.
 22. Felhasználó tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a személyes, ill. a vállalkozás adatait a Webportálra feltölti, a Szolgáltató nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára vállalkozást kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít. Ezért a Szolgáltató semmilyen tekintetben nem felelős azért, ha a Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevétele ellenére nem talál befektetőt.
 23. Felhasználó a Webportálon kizárólag saját személyével és vállalkozásával kapcsolatos adatokat adhat meg, és kizárólag a vállalkozásról (annak valamely mozzanatáról termékéről) készült fényképet tölthet fel a Webportálra. Felhasználó felelős az általa megadott adatok pontosságárét, valóságáért és aktuális voltáért, Felhasználó továbbá szavatol azért, hogy az általa feltöltött adatok és fényképek más személy vagy társaság személyiségi, szerzői, vagy egyéb oltalom alatt álló jogát nem sértik, és nem korlátozzák. Felhasználó a fentiek megsértéséből eredő minden kárért felelős, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek felé. A Felhasználó által kép, vagy egyéb adat nem lehet megtévesztő, tisztességtelen, továbbá nem tartalmazhat reklámot, illetve nem lehetnek politikai vagy jogellenes célzatúak. A Szolgáltató jogosult a hirdetést, továbbá a feltöltött egyéb adatokat-és fényképeket törölni és/vagy a Webportálról eltávolítani, amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy személyiségi vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben igényt érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által feltöltött adat, ill. kép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.
 24. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes és vállalkozásának adatait aktív státusz esetén előre meg nem határozható befektetői személyi kör előtt a Felhasználó nyilvánosságra hozza. Tekintettel a szolgáltatás jellegére és céljára, az Hirdető tudomásul veszi, hogy a személyes adatai hozzáférhetőek lesznek a regisztrációkor az adatok feltöltésekor meg nem határozható befektetői kör számára, akik befektetési igényük kielégítése céljából adatbázis hozzáférés szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltatótól. E körben részletesen lásd az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseit.
 25. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Befektetőkkel nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így a Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az Hirdetőt a Webportál szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő vállalkozáskeresés, üzletvásárlás vagy - értékesítés következményeként érhet. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Befektető által az Hirdetőnek tett ígéretért, sem pedig az adásvételi szerződés vagy egyéb szerződés feltételeinek betartásáért.
 26. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak a Webportál adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan. Azonban a fenti feltételek szerint Felhasználó jogosult az adatbázisban elhelyezett személyes adatait módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni, továbbá meghatározni, hogy személyes adatok hozzáférhetőek legyenek-e a Befektetők számára.
 27. Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött adatokat a hirdetésből módosítani, kiegészíteni, eltávolítani (ill. kérni azok törlését). Felhasználó bármikor jogosult érvényes regisztrációját törölni.
 28. A Webportálon elhelyezett hirdetések és adatok összessége a Szolgáltatót illető szerzői jogi védelem alatt álló adatbázisnak minősül, következésképpen az adatbázis egészének, vagy részeinek bármilyen jogosulatlan felhasználása jogsértésnek minősül.

7.) Befektetőkkel kapcsolatos rendelkezések (Felhasználási feltételek)

 1. Felhasználó (Befektető) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a hirdetések valóságáért, aktualitásáért. A Szolgáltató a hirdetések valóságát, aktualitását nem ellenőrzi.
 2. Felhasználó (Befektető) a hirdetésekben megadott elérhetőségeken az Hirdetővel kizárólag befektetési céllal veheti fel a kapcsolatot. Egyéb célra (például reklámüzenetek küldése céljából) a hirdetésekben közzétett elérhetőségek nem használhatók fel.
 3. Felhasználó (Befektető) tudomásul veszi, hogy az értesítő, valamint a hírlevél a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló Hirdetők vagy más partnerek ajánlatait is tartalmazhatja. Felhasználó az értesítőre és a hírlevélre vonatkozó check box kitöltésével hozzájárul e reklámok közléséhez.
 4. Szolgáltató nem vállal kötelezettséget az értesítő, ill. hírlevelek elküldésére, Felhasználó az értesítő, valamint a hírlevél küldésével kapcsolatosan nem támaszthat igényt a Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató a regisztrált Felhasználóknak a megadott e-mail címre a szolgáltatás újdonságairól tájékoztató e-maileket küldhet, melyhez a Felhasználó a regisztrációval hozzájárul. A Felhasználó ugyanakkor bármikor jelezheti írásban Szolgáltató felé, hogy a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni a szolgáltatás újdonságairól.
 5. Tilos a Webportál Befektetőknek fenntartott szolgáltatásait egyéb üzleti célra igénybe venni. Tilos a Webportál szolgáltatásainak olyan módon történő igénybevétele, amely veszélyeztetheti a Webportál biztonságos vagy rendeltetésszerű működését.
 6. Tiltott, jogellenes, valamint rendeltetésellenes felhasználások gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult a hozzáférést előzetes értesítés nélkül megtagadni és a regisztrációt, illetve a feltöltött személyes adatokat törölni. Felhasználó (Befektető) kártérítési felelősséggel tartozik a jelen felhasználási feltételeket sértő felhasználásból, akár a Szolgáltatót akár az Hirdetőt, akár más személyeket érő kárért. Szolgáltató jogosult a Webportál szolgáltatásait bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani vagy a szolgáltatást megszüntetni.

8.) Szolgáltató felelőssége és kötelezettségei

 1. Szolgáltató a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.
 2. Szolgáltató nem köteles szolgáltatást nyújtani, amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg. Szolgáltató a szolgáltatás díjának meg nem fizetése vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Felhasználó nem követelhet kártérítést a Szolgáltatótól.
 3. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználók között, Szolgáltatót nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgya a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy ha a Felhasználó az adatbázisból kiválasztott vagy a Szolgáltató által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott üzlet Hirdetőjét nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Felhasználó ezt közvetlenül vagy a Szolgáltató rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő hirdetés, ill. annak bármely adata nem aktuális vagy valótlan.
 6. Amennyiben a szolgáltatást Szolgáltató neki felróhatóan nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Szolgáltató visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.
 7. A Szolgáltató lehetőség szerint előre jelzi a Felhasználónak, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Felhasználó ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.
 8. Szolgáltató a szándékosan, ill. életben, testi épségben okozott károkért való felelősséget az egyéb károkért való felelősség kivételével kizárja.
 9. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.
 10. Szolgáltató karbantartás vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Szolgáltató az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.

9.) Szolgáltatási díj, Fizetési feltételek (extra szolgáltatások esetén)

 1. A Webportál üzemeltetője a későbbiekben bevezethet olyan extra szolgáltatásokat, amelyek az Hirdető vagy a Befektető részéről extra díj fizetéshez kötöttek. Ebben az esetben a választott extra szolgálatás(ok)ért az érvényes díjszabás szerinti díjat (a továbbiakban: „Szolgáltatási díj”) köteles fizetni. Ezen extra szolgáltatásokat minden esetben kifejezetten külön meg kell rendelni, fizetési kötelezettség automatikusan (pl. csak a regisztráció által), nem keletkezik.
 2. A Szolgáltató fenntartja a jogot az érvényes Szolgáltatási díjak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Szolgáltató az új árlistát Webportálon közzéteszi. Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben.
 3. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról díjbekérőt/számlát állít ki, melyet az arról megrendelt szolgáltatásról szóló elektronikus visszaigazolással (e-mail) küld Felhasználó részére. A Felhasználó köteles megrendelt szolgáltatások díját a díjbekérő megküldésétől számított 8 napon belül átutalással kiegyenlíteni. Szolgáltató a Szolgáltatási díjról annak beérkezésétől számított 5 napon belül számláit állít ki és azt megküldi Felhasználó regisztrált levelezési címére.
 4. Az extra díj (bármely szolgálgatásért) az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendő.
 5. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat 8%-kal növelt mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni, különös tekintettel a Ptk 6:155.§-ban foglalt rendelkezésekre.
 6. A Szolgáltatási díj késedelmes teljesítése esetén, a fizetési határidő eredménytelen leteltét követően, Szolgáltató felfüggesztheti a további szolgáltatás nyújtását. A szolgáltatások szüneteltetésének joga a Szolgáltatót valamennyi a Felhasználó által megrendelt és határidőben nem kifizetett szolgáltatás esetében megilleti.  A szolgáltatás szünetelésének időszakára a Felhasználó díjfizetésre nem köteles azonban ez a díjhátralék megfizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti. Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása/szüneteltetése esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Felhasználó felé.
 7. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.
 8. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

10.) Hozzájárulások 

 1. Felhasználó (Befektető) a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségeken az Hirdetők ajánlataikkal kapcsolatban őt közvetlenül felkeressék, vele a kapcsolatot közvetlenül felvegyék, akár e-mailben, akár telefonon, akár postai levél útján.
 2. A Felhasználó a Webportál szolgáltatásainak igénybevételével és a regisztrációval automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználót közvetlen üzletszerzés, a saját, a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló más társaságok termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése céljából a Felhasználó által megadott elérhetőségeken megkeresse, és vele reklámokat közöljön (direkt marketing). Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát a Szolgáltatóhoz címzett levélben postai úton, faxon vagy elektronikus üzenetben visszavonhatja.

11.) Vegyes rendelkezések

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.
 2. Határozatlan időtartamra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.
 3. Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
 4. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.
 5. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Felhasználó hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után.
 6. Amennyiben Felhasználó több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.
 7. Felek az együttműködésük során tudomásukra jutott, másik félre vonatkozó információkat kötelesek bizalmasan kezelni és azokat sem közvetve sem közvetlenül nem tehetik harmadik felek számára hozzáférhetővé.
 8. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
 9. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek, különös tekintettel a megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezésekre.
 10. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak, amennyiben azt írásban nem rögzítették. Felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, ha erről előzetesen írásban nem állapodtak meg. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF mindenkor hatályos verziója, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.
 11. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.
 12. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén pertárgyértéktől függően a Pesti központi Kerületi Bíróság, ill. a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 13. Felhasználó köteles jelezni a Szolgáltató felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Felhasználó ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri.
 14. A Szolgáltató által a Webportálon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat és Árlista jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018 január 2.